Aktuellt

Joakim von Braun: Ryska elitförband och specialvapen

  • Plats: Starrängsringen 69 bv, Gärdet, T-bana Stadion
  • Starttid: 18.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan: anmalan@rosis.org senast 22 sep
  • Kostnad: frivilligt bidrag till föreläsare, betalas på plats kontant el swish

Ryska elitförband och specialvapen

Joakim von Braun berättar om nyutgåvan av sin bok

I denna uppdaterade och kraftigt utökade utgåva finns nya uppgifter och tidigare opublicerade fotografie...

Läs mer

Livgardesgruppen söker befäl

Vi söker fler kollegor till våra bataljoner! Du kanske är en av oss?

Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner

Läs mer

Stabstjänstkurs för reservofficerare

Stabstjänstkurs för reservofficerare

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedri...

Läs mer

Nr 4/2016 På ROSIS-fronten är ute nu

Passa på att läsa senaste numret På ROSIS-fronten.

 

Läs mer

Debatt: Hybridkrigföring i luftarenan

Ingen kan veta exakt vad som kommer att hända i framtiden. Däremot är det tämligen väl dokumenterat vad som hände på nedre Manhattan 2001-09-11, över östra Ukraina 2014-07-17 respektive över franska a...

Läs mer

Värva två medlemmar få gratis medlemskap ett år!

Värva två vänner eller kollegor till ROSIS så bjuder ROSIS på din medlemsavgift i ett år.

 

 

Fyll i ”bli medlem” och meddela kansliet vilka du har värvat...

Läs mer

Värva två vänner eller kollegor till ROSIS så bjuder ROSIS på din medlemsavgift i ett år.

 

 

Fyll i ”bli medlem” och meddela kansliet vilka du har värvat...

Läs mer