Aktuellt

ROSIS Officersbal

  • Plats: Kavalleriofficersmässen, K1, Lidingövägen 28, Stockholm
  • Starttid: 18.30
  • Sluttid: 01.00
  • Anmälan: bal@rosis.org senast 11 nov med fullständigt namn på samtliga deltagare +ev dietkrav+mobilnr
  • Kostnad: 950 SEK

ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand) har nöjet att inbjuda Dig med sällskap till vår Officersbal

 

Hedersgäster: Arméchef, Generalmajor Karl L E Engelbrektson med hustru S...

Läs mer

Livgardesgruppen söker befäl

Vi söker fler kollegor till våra bataljoner! Du kanske är en av oss?

Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner

Läs mer

Nr 2/2017 På ROSIS-fronten är ute nu

Passa på att läsa senaste numret På ROSIS-fronten.

 

Läs mer

Debatt: Hybridkrigföring i luftarenan

Ingen kan veta exakt vad som kommer att hända i framtiden. Däremot är det tämligen väl dokumenterat vad som hände på nedre Manhattan 2001-09-11, över östra Ukraina 2014-07-17 respektive över franska a...

Läs mer

Värva två medlemmar få gratis medlemskap ett år!

Värva två personer till ROSIS så bjuder ROSIS på din medlemsavgift i ett år.

Fyll i http://rosis.org/vill-du-bli-medlem/ och meddela kansliet vilka du har värvat, kansli@rosis.org

...

Läs mer