Stabstjänstkurs för reservofficerare

Stabstjänstkurs för reservofficerare

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedrivs på franska. Utbildningen riktas till reservofficerare med grundläggande stabstjänstutbildning (GOP eller COPD).

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Kursen bedrivs mellan 29 juli och 19 augusti i Frankrike, med början och slut i Paris.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-2 stabsofficerare för genomförande av kurs CSORSEM med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 3 (major).

Förmåga att prata och skriva franska flytande (nivå 3).

Genomgången stabstjänstutbildning i Sverige enligt metod GOP eller COPD.

Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

 

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.

Genomförd stabstjänstutbildning SU eller TSK vid Försvarshögskolan.

Reservofficersanställning OF 4 (överstelöjtnant).

Personliga egenskaper Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Susanne Norén, HKV LedS, 08-7887629 eller Claes Bergström, HKV ProdUtb, 08-7889761. Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av Stefan Klawitter, 035-266 28 39.

Övrigt Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i franskspråkig stab. I det fall att inte tillräckligt sökande med lägst majors tjänstegrad kan sökande med kaptens tjänstegrad att övervägas.

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast 2015-05-01. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser till tidigare militära chefer ska framgå liksom referenser avseende franska språkkunskaper.