Reservofficerssällskapet i Svealand

Vill du bli medlem?

ROSIS är en ideell förening som vänder sig till alla med officersutbildning eller motsvarande.

Medlemsansökan behandlas och godkänns av styrelsen.

  • *= Fält markerade med * måste fyllas i.