Anmälningsinformation för Årsmötet 2021

Bästa ROSIS-medlem,

 

Här följer information om Årsmötet 2021 för Reservofficerssällskapet i Svealand.

Årsmötet kommer att hållas den 25 februari, kl 1900 via Microsoft Teams.

Årsmötet kommer i år att hållas virtuellt via videokonferens. Styrelsen anser att det är det enda sättet att hålla årsmötet på ett ansvarsfullt sätt som följer rekommendationer och regler. En stor mängd andra föreningar inom olika områden i Sverige har kommit till samma slutsats. Vi kommer att använda Microsoft Teams, som är standard i många föreningar och organisationer. Delar av styrelsen och vissa funktionärer kommer att samlas på Militärsällskapet för att hålla i mötet.

Mötet börjar kl 1900 och beräknas hålla på i 1 timme. Inloggning på Microsoft Teams kan ske från kl 1830-1900.

Du måste själv se till att du har tillgång till en dator, eller telefon/läsplatta, med videokamera och möjlighet att koppla upp dig på ett videomöte med Microsoft Teams via internet. Du kan under delar av mötet komma att behöva ha videokameran påslagen. ROSIS styrelse har ingen möjlighet att ge dig användarråd eller instruktioner om hur din dator eller Microsoft Teams fungerar eller hur du kopplar upp dig till mötet. En test-uppkoppling till mötet kommer dock att erbjudas den 23e februari kl 1900 till anmälda deltagare. Vi förstår att detta kan vara besvärligt för vissa medlemmar, men vi får gemensamt försöka göra det bästa av en annorlunda och besvärlig situation detta år.

Anmäl dig till årsmötet via ROSIS medlemsregister där det finns inlagt i kalendern. Du måste vara inloggad i medlemsregistret och ha betalt medlemskap för 2021 för att kunna anmäla dig. Se till att dina uppgifter är uppdaterade i medlemsregistret. Inbjudningar till medlemsregistret har skickats ut tidigare.

Länk till anmälan:

https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/9938902/arsmote-2021

Klicka på ditt namn och välj ’Kommer’.

Anmälan måste ha skett 5 dagar innan mötet (d.v.s. senast den 20 februari) så att styrelsen kan förbereda röstlängder och system, etc. Ett e-mail kommer att skickas ut till anmälda medlemmar med instruktioner, möteshandlingar och en länk till videokonferensen för mötet.

Styrelsen har ännu inte beslutat hur omröstning på mötet skall ske för att uppfylla stadgarnas krav. ’Normal’ omröstning, om nödvändigt, kommer att ske på enklaste sätt via videokameran och med SMS-röstning som backup. Det kan dock krävas att en separat mobilapp med inloggning via Bank-ID används för att kunna hålla en sluten omröstning, något som stadgarna föreskriver. Så fort beslut är taget kommer vi att meddela detta. Ytterligare applikationer ökar tyvärr både komplexiteten och kostnaderna, något styrelsen givetvis helst slippa.

Årsmötet kommer av förståeliga skäl att enbart avhandla formellt nödvändiga punkter och inriktningen är att hålla det så avgränsat och fokuserat som möjligt. Styrelsen återkommer med belöningar, utmärkelser, minnesstund och föredrag vid ett senare tillfälle när det är säkert att samlas.

Det blir som ni kan se ett annorlunda årsmöte, men vi hoppas att alla medlemmar förstår varför ROSIS styrelse har valt att göra så här detta år. Om vi inte ses på årsmötet hoppas vi att vi ses på andra events under året.

Med ROSIS-hälsningar,

 

/Carl Wallstedt

Sekr. i ROSIS