Carl Petersohn ny i styrelsen

RO/Kn Carl Petersohn valdes på årsmötet till ny styrelsemedlem i ROSIS.

Carl är pansarofficer från P6 i grunden, men är nu ett mycket aktiv stribef på Ing2. Civilt jobbar Carl med naturgas till industri och har en examen som bergsingenjör från KTH.

Så här ser han på sitt nya uppdrag inom ROSIS:

Värnplikten är tillbaka och nu har det äntligen börjat utbildas RO igen. Vi behövs. Det gäller att få med de nya i föreningen. Eftersom jag fortfarande tjänstgör upp mot 8 veckor per år så träffar jag flera av dem och vet jag att vi har mycket att lära av varandra och att det är kul att arbeta tillsammans. Glädjande nog har vi både äldre, medelålders och yngre RO i föreningen och styrelsen. Vi behöver behålla de vi har och rekrytera fler.

Jag skall arbeta för att vi ska kunna upprätthålla bredden av aktiviteter, studiebesök, fester, lun­cher, internationellt utbyte, idrott och utbild­ningar. Något för alla medlemmar. Jag vill att informationen om våra aktiviteter skall nå ut i god tid och det ska vara lätt att anmäla sig. Då behövs bra hemsida och tidning. Det vore bra om vi kunde hitta något ställe att träffas på och det jobbas för det.

Samarbeten och samarrangemang med andra föreningar med liknande intressen är bra och jag hoppas att det kan fortsätta och kanske öka.

Jag sitter nu som stribefäl farb/luft i batstaben på 21.Ingbat på 2.brig men deltar även på övningar i andra befattningar och med andra förband. Jag är grundutbildad på P6/Fo14. Mina första tio år som RO var jag spaningsplutonschef på 26.pbrig (Kristianstadbrigaden) på 13.fördelningen. Jag har även varit 24.Hvbat då aktiviteten var låg inom armén. Civilt är jag bergsingenjör från KTH och jobbar med försäljning till industri av naturgas, tankstationer, förbränningssystem och hjälp med tillstånd mm. Just nu är vi en del av Linda Gas men om allt går enligt planerna så genomförs försäljning av den verksamheten till Gasum 1 maj.

Värnplikten är tillbaka och nu har det äntligen börjat utbildas RO igen. Vi behövs. Det gäller att få med de nya i föreningen. Eftersom jag fortfarande tjänstgör upp mot 8 veckor per år så träffar flera av dem och vet jag att vi har mycket att lära av varandra och att det är kul att arbeta tillsammans. Glädjande nog har vi både äldre, medelålders och yngre RO i föreningen och styrelsen. Vi behöver behålla de vi har och rekrytera fler. Jag skall arbeta för att vi ska kunna upprätthålla bredden av aktiviteter, studiebesök, fester, luncher, internationellt utbyte, idrott och utbildningar. Något för alla medlemmar. Jag vill att informationen om våra aktiviteter skall nå ut i god tid och det ska vara lätt att anmäla sig. Då behövs bra hemsida och tidning. Det vore bra om vi kunde hitta något stamställe att träffas på vid våra aktiviteter och det jobbas på det. Samarbeten och samarrangemang med andra föreningar med liknande intressen är bra och jag hoppas att det kan fortsätta och kanske öka.

Hälsn

Calle