GDPR hos ROSIS

Information om hantering av personuppgifter – nya regler

Nya EU-regler gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation). Den skall säkerställa att även föreningar hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

ROSIS ser positivt på de nya reglerna och har sett över sin verksamhet vilket också kommer att leda till effektiviseringar och beslut om sådana.

Vi har gjort vårt bästa för att ta fram en kort och enkel beskrivning och den kallar vi Integritetspolicy som du finner här: https://rosis.org/vill-du-bli-medlem/

Mer information om reglerna finns på www.datainspektionen.se

Har du några frågor så kontakta oss gärna.

Leif Herlitz

Ordförande ROSIS