Att identifiera och möta informationspåverkan

  • Datum: 2021-04-15
  • Plats: Skype. Länk skickas separat till anmälda deltagare.
  • Tid: 17.00, logga in i GOD tid för att säkerställa din uppkoppling!
  • Sluttid: 18.30
  • Anmälan:senast: 11 apr https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/10204325/msb-informationspaverkan
  • Kostnad: ingen

MSB, Enheten för skydd mot informationspåverkan

Enhetschef Mikael Tofvesson kommer att berätta om arbetet med att identifiera och möta informationspåverkan samt berätta om arbetet med att utveckla ett modernt psykologiskt försvar.

Informationspåverkan: Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

MSB har sedan 2016 haft i uppdrag att ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan riktad mot Sverige.

Regeringen har beslutat att en ny myndighet för psykologiskt försvar ska bildas 2022.

Program

Moderator: Per Nauckhoff

17:00 Inledning, ROSIS
17:10 Föreläsning, Mikael Tofvesson, MSB
18:00 Frågor och diskussion, Alla
18.20 Sammanfattning och avslutning, ROSIS

 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vi har ett begränsat antal deltagare: 30 personer.

Anmälan via medlemsregistret senast den 11 april.

Du har tidigare fått inloggningsuppgifter till medlemsregistret

Eventet finns i kalendern efter inloggning

Klicka på eventet och anmäl dig

OBS detta kräver att din årsavgift är betald.

https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/10204325/msb-informationspaverkan

Länk+instruktioner kommer att mailas till anmälda personer 12 april.

 

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS arrangör:

Per Naukhoff, per.naukhoff@rosis.org, 070-714 77 60

Kalender