OBS FLYTTAS TILL VÅREN!!! Det svåra samtalet

 • Datum: 2022-10-06
 • Plats: Militärsällskapet, Valhallav. 104, 1 tr, kod 2009
 • Tid: 18.00
 • Sluttid: 20.00
 • Anmälan:Anmälan till anmalan@rosis.se senast: ESO
 • Kostnad: ingen

OBS FLYTTAS TILL VÅREN

Det svåra samtalet 

Som militär eller civil chef måste du vara beredd att klara av samtal du helst vill slippa.

Ditt uppdrag som militär chef är ju ytterst att leda underställda i väpnad strid. Efteråt är det ditt uppdrag att ta hand om din personal och ge anhöriga besked om stupade och skadade.

 • Finns instruktioner?
 • Vem hjälper dig?
 • Hur kan du förbereda dig?
 • Var kan du få stöd?

Reservofficerare och andra tidvis tjänstgörande förväntas inställa sig omedelbart när Försvarsmakten kallar. Det är grundförutsättningen i ett värnpliktsförsvar.

 • Men hur ser det ut i verkligheten?
 • Vad säger du till din make/maka och dina barn om du har familj?
 • Vad händer med barn om båda föräldrarna ska inställa sig?
 • Hur är det ordnat för de kvarvarandes dagliga försörjning av mat, värme och vatten mm?
 • Hur håller ni kontakt och hur kan ni återfinna varandra om familjen skingras?
 • Har du resonerat med din familj om detta?

Petter Sundelius, Kyrkoherde i S:t Matteus Församling och reservofficer introducerar ämnet varefter diskussion vidtar.

Boken ”Katastrofer, psykiska reaktioner och första hjälp” finns att tillgå.

Frågor, ej anmälan, till Per Nauckhoff, 070-714 77 60, per.nauckhoff@rosis.se

Kalender