Flottans män: Åland-brygga eller barriär mellan Sverige och Finland?

  • Datum: 2019-10-25
  • Plats: Sjöhistoriska museet, hörsalen, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Gärdet
  • Tid: 14.00 (middagen startar kl 17.30)
  • Sluttid: 17.00 för symposiet, frivillig middag efteråt slutar 20.30
  • Anmälan:Anmälan till: Flottans Män: Tel 070-774 31 83, e-post: riksforbundet@flottansman.se senast 8 okt, ange ROSIS
  • Kostnad: ingen för föredraget, tillkommer 500 kr för middag inkl transport efteråt

Flottans Män symposium hösten 2019

Flottans Män planerar för tredje gången att genomföra ett symposium över ett ämne som vi bedömt vara betydelsefullt och ha ett allmänintresse såväl ur ett historiskt perspektiv som i nuläget och inför framtiden. Tidigare har vi uppmärksammat pansarbåtsinsamlingen som ett fantastiskt exempel på svensk försvarsvilja i en svår tid samt köpet av de italienska jagarna och den dramatiska hemfärden under inledningen till andra världskriget.

Symposierna har dokumenterats i säskilda häften som har fått stor spridning. Denna gång tar vi upp den viktiga ålandsfrågan, historiskt och som en del i det strategiska spelet om Östersjön i nutid och i utvecklingen framöver. Huvudföreläsare är Sten Ekman, författare till fyra böcker om planering av försvaret i Norrbotten och Västerbotten samt en bok om hemligt militärt samarbete mella Sverige och Finland under kalla kriget. Han arbetar för närvarande med en bok om Ålands betydelse i ett nordiskt säkerhetspolitiskt perspektiv.

Flottans Män har ansett det vara en lämplg tidpunkt att  bland annat påminna om den unika Ålandsexpeditionen som genomfördes för 101 år sedan samt att erinra om det strategiska hot, eller den barriär, som ålandsöarna kan utgöra Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har inom den marina arenan kommit mycket långt. Det är därför angeläget att informera, i den utsräckning det låter sig göras, om sjöstridskrafternas och amfibiekårens samarbete med sina motsvarigheter i Finland samt att få en inblick i den framtida utvecklingen.

För att belysa detta kommer kk Magnus Berg, stf C 4. Sjöstriflj och öv Patrik Gardesten, C1. Amfreg att medverka som föredragande vid symposiet.

Symposiet kommer att äga rum i hörsalen på Sjöhistoriska museet i Stockholm, fredagen den 25 oktober, kl 1400 -1700 och följs av en middag i museets restaurant. Symposiet är kostnadsfritt och öppet. Middagen som börjar 17.30 kostar 500 kr, inklusive  måltidsdryck. (inkluderar även transport från museet till Stockholm C kl 20.30).

Anmälan om deltagande i middagen och symposiet (obs!begränsat antal platser) görs till Flottans Män senast 2019-10-08. Flottans Män: Tel 070-774 31 83, e-post: riksforbundet@flottansman.se. Betalning för måltiden görs genom att sätta in 500 kr på pg: 588 19-4, obs! Ange avsändare.

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN RIKSFÖRBUNDET
Flottans Män i Stockholm Tel: 072 363 85 54 Teatergatan 3 Orgnr: 802018-3094 111 48 STOCKHOLM E-post: Sthlm@flottansman.se
Symposium nr 3, Åland –  brygga eller barriär mellan Sverige och Finland
När: fredagen den 25 oktober 2019

Plats: Sjöhistoriska museet i Stockholm, Hörsalen

Tid:  1400–1700

Preliminärt program för symposiet:

1. Inledning

2. Sveriges och Finlands gemensamma historia

3. Finska kriget- en viktig del av Ålands historia

4. Svensk militär rekognosering på den ryska ögruppen

5. Svenska Ålandsexpeditionen 1918

6. Frågan om Ålands återförening med Sverige samt Ålandsfrågan under mellankrigstiden

7. Gemensamt försvar av Ålandsöarna, Koordinationsplanen

8. Åland under andra världskriget

9. Ålandsfrågan efter kriget, Sovjetiska anspråk, Ålands folkrättsliga ställning

10. Ålands strategiska läge under kalla kriget, ifrågasatt demilitarisering och självstyrelseförvaltningen

11. Den aktuella hotbilden

12. Vad händer nu? Samordning, samplanering, samövning avseende  Sjöstrids- och amfibiestridskrafter

13. Utvecklingen framöver

14. Sammanfattning/Slutsatser

 

Frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

flottans män, Inbjudan till symposium nr 3, 2019

http://www.flottansman.se/20190315_alandsfragan_symposium_191025

Kalender