Uppvisning FMÖ2017, AURORA, största övningen på 23 år

 • Datum: 2017-09-24
 • Plats: Gärdet, Stockholm
 • Tid: 11.00
 • Sluttid: 16.00
 • Anmälan:ingen
 • Kostnad: ingen

Uppvisning, Försvarsmaktsövning 2017, Aurora

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17 – en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Regeringen har beslutat att det svenska försvaret ska stärkas och att den operativa förmågan ska öka.

Krigsförbanden ska vara samövade och stridskrafterna ska kunna verka tillsammans.

För att öka den militära förmågan kommer därför Försvarsmakten under september 2017 att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17 – en övning som bygger ett starkare försvar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Kommer att både synas och höras

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Säkerhet tillsammans och ökad totalförsvarsförmåga

Ett flertal myndigheter kommer delta i övning Aurora 17 och på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder något som bygger både säkerhet tillsammans och ökar samtidigt den svenska operativa förmågan.

Efter anfall/framryckning över Västerås/Enköping via Arlanda rullar övningen ner till Sthlmstrakten och kör uppvisning på Gärdet för allmänheten, räkna med väldigt mycket folk en solig dag!!

I samband med att Försvarsmakten genomför sin största övning på 20 år – Aurora – stannar enheter från armén, marinen och flygvapnet till på Gärdet för att möta allmänheten och visa upp sina förmågor. Om du har några frågor kring dagen som inte besvaras på denna sida hjälper vi dig gärna via Facebook.

Förevisningar genomförs under hela dagen. Bland dem finns spännande moment med både markfordon och flyg/helikopter. Dessutom finns ett stort utställningsområde där man kan träffa vår personal, titta närmare på olika markfordon, båtar och helikoptrar/flygplan, prova utrustning, delta i utmaningar och mycket mer. Utöver Försvarsmakten finns även frivilliga försvarsorganisationer och andra myndigheter inom totalförsvaret på plats.

Förevisningarna och den stora utställningen sker på gräsytan direkt norr om Sjöhistoriska museet. Hemvärnet har ett utställningsområde vid vattnet på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen och skoldivisionen med segelfartyget HMS Falken håller till vid Vasamuseet.

Exempel på deltagande enheter:

 • Stridsvagn 122
 • Stridsfordon 90
 • Archer
 • Luftvärn, rb 97 ”hawk”+rb 70
 • Helikopter 14 och Helikopter 16 ”Blackhawk”
 • JAS 39 ”Gripen”
 • TP 84 ”Hercules”
 • Stridsbåt 90
 • Dyktank med dykare

Några fakta:

 • övningen körs med fokus på Mälardalen och Gotland v38-39 och i Göteborg v37, totalt 11-29 sep, v 37-39
 • förskeden utspelas under våren/sommaren med simulerade påverkanskampanjer och cyberattacker etc
 • berör marin+arme+flyg+staber+hv
 • ca 19 000 man
 • försvarsmaktsövning innebär att alla delar av försvaret övas
 • internationella inslag från andra länder i Norden främst
 • estniskt hemvärn från Ösel samövar med Gotlands hemvärn
 • största övningen på 23 år!
 • övn.led är Genmj Bengt Andersson (amf)

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/forsvarsdagen-pa-gardet/program/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/forsvarsdagen-pa-gardet/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/09/en-rivstart-mot-aurora-17/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Andersson_(milit%C3%A4r)

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/usa-bjuds-in-att-ova-med-sitt-luftvarn-i-sverige

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/

Kalender