Insatschefen viceamiral Jan Thörnqvist

 • Datum: 2019-10-03
 • Plats: Starrängsringen 69, Gärdet, T-bana Stadion
 • Tid: 18.00
 • Sluttid: 20.00
 • Anmälan:anmalan@rosis.org senast: 28 sep
 • Kostnad: ingen

Föredrag av insatschefen viceamiral Jan Thörnqvist

OBS, informationen uppdateras

Prel agenda:

  • Egen kort presentation av amiralen och hans bakgrund etc militärt
  • Vad gör insatsavdelningen?
  • Hur ser organisationen ut?
  • Vilka utmaningar står man inför?
  • Hur ser framtiden ut för insats avd.?
  • Vilka uppdrag har man? nationellt/internationellt
  • Nya hot och möjligheter?
  • Hur samarbetar man med prod.avd.?
  • Vilka krav har man på prod.avd? ställer de krav på insats avd?
  • Vad står högst på önskelistan? avseende mtrl, förmågor, personal, beslut etc??
  • Vilka brister är viktigast att fixa till?
  • Hur ser planeringen ut framöver för 2020?
  • Aurora 2020, planen och upplägget i stora drag?
  • Vilket behov och möjligheter finns för RO inom insats?

 

Frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Th%C3%B6rnqvist

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/jan-thornqvist-ny-insatschef/

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/insatsledningen/

 

 

Kalender