Luftvärnsdag-morgondagens luftförsvar

 • Datum: 2021-10-02
 • Plats: K1, Lidingöv. 28, lokal anvisas i vakten, medtag ID-kort!
 • Tid: 9.30
 • Sluttid: 17.00
 • Anmälan:Anmälan till: exp@luftvarn.se senast: 17 sep med angivande nedan detaljer
 • Kostnad: ingen

Luftvärnsförbundet inbjuder ROSIS till Luftvärnsdag

Till alla medlemmar i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

Inbjudan från Luftvärnsförbundet!

Under lördagen den 2 oktober kl 0930-1700 arrangerar Lv-förbundet en ”Luftvärnsdag” på K 1 vid Lidingövägen 28 i Stockholm med flera högt kvalificerade föredrag med fokus på utvecklingen av Sveriges luftförsvar och luftvärn. Ämnen som kommer att avhandlas är:

 • Framtidens luftförsvar – nya möjligheter med nya system! Föreläsare är chefen för Flygvapnet, generalmajor Carl-Johan Edström.
 • Hur genomför luftvärnet sin mest omfattande ombeväpning i modern tid? Föreläsare är chefen för Luftvärnsregementet, överste Mikael Beck.
 • Hur ser dagens och morgondagens lufthot ut? – major Peter Sehlin, LvSS.
 • Vilka förmågor krävs för ledning av strid mot luftmål? – major Joakim Kämpe, LvSS.
 • Vilka sensorer krävs för strid mot luftmål? – ingenjör Lennart Steen, Saab Surveillance.

Lv-förbundet bekostar fika med smörgås vid ankomst, lunch och fika em. Medlemmar i Försvarsutbildarna, respektive närstående anhöriga som blir medlemmar, är välkomna att delta. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad.

Antalet platser är begränsat (delvis m a a covid-19). Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundets medlemmar och befäl i värnpliktsåldern med Lv-utbildning.

Ansökan senast 17 september till e-post exp@luftvarn.se (via telefon undanbeds).

Ange:

 1. för- & efternamn
 2. personnummer
 3. förbundstillhörighet (ROSIS el dyl)
 4. önskemål (eller ej) om fika fm, lunch och fika em
 5. eventuella matallergier (motsv.)

Besked om antagning (eller ej) med kompletterande detaljinformation ges med e-post senast onsdag 22 september.

Glöm inte ta med ID-kort!

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din/er ansökan!

Stefan Bratt & Johan Jönsson
Arrangörer & ledamöter i Lv-förbundets styrelse

 

Kalender