MP-förbundet: Digital föreläsning om CBRN-E stridsmedel

  • Datum: 2021-04-22
  • Plats: digitalt, länk fås efter anmälan
  • Tid: 18.00
  • Sluttid: 20.30
  • Anmälan:Anmälan till: nico.stark@militarpolis.se snarast!
  • Kostnad: ingen

Militärpolisförbundet (MP) inbjuder ROSIS medlemmar till digital föreläsning om CBRN-E stridsmedel

 

Ärade medlem, 

Den 22 april 2021, kl. 18:00-20:30 inbjuds förbundets medlemmar till en digital föreläsning angående CBRN-E. Föreläsningen genomfördes i november, även då digitalt. Då intresset var så stort genomförs den igen. Nya som gamla lyssnare är välkomna.

Anmälan sker till nico.stark@militarpolis.se. Efter anmälan kommer Du få ett mail med en länk till föreläsningen som du sedan kan följa i din dator/mobiltelefon. Läs mer om föreläsningens innehåll nedan.

Föreläsningen syftar till att ge en insikt i ämnet och informera vad de olika bokstäverna (CBRNE) innebär för personer som arbetar som ”first responders” .

Innehåll

–          C, B, R, N, E – kort information om de olika ämnesområdena

–          Drönare som vapenplattform

–          Handgranatsproblematiken i Sverige

–          Erfarenheter från övning Lemkin (Europol/ECDC) under 2019 i Aten

 

Presentation av föreläsaren

Jag heter John Ludvigsson och är polisinspektör. Utöver mitt ordinarie arbete som gruppchef så har jag en tillika-funktion som CBRNE-sakkunnig.  Uppdraget som CBRNE-sakkunnig vilar på två ben, dels instruktörs och utbildarrollen men även att stödja ledningsfunktioner med expertkunskap inom de olika ämnena.  Jag har bakgrund som CBRNE-operatör på Tullverket samt arbetat i Kriminalvården och inom Säkerhetsbranschen. Min militära bakgrund stammar från Livgardet på dåvarande 6:e Stadsskyttekompaniet. Utöver det var jag aktiv i Nacka Hemvärnskompani under cirka 10 års tid.

 

Bästa hälsningar, 

RO/Lt John Sigurdsson
Utbildningsansvarig

frågor, ej anmälan:
0708 – 20 22 16
john.sigurdsson@militarpolis.se 

Militärpolisförbundet | Den naturliga plattformen för militärpoliser (militarpolis.org)

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande och fristående förbund under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades som en förening 1954 och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar finner Du, förutom militärpoliser, även föregångarna fältpoliser och beredskapspoliser. En stor andel av medlemmarna är civila poliser. Militärpolisförbundet ska med sin verksamhet främja totalförsvaret i allmänhet och militärpolisverksamheten i synnerhet. Militärpolisförbundet har ett tätt samarbete med Försvarsmaktens Militärpolisenhet.

 

Kalender