ROSIS Officersbal

 • Datum: 2017-11-25
 • Plats: Kavalleriofficersmässen, K1, Lidingövägen 28, Stockholm
 • Tid: 18.30
 • Sluttid: 01.00
 • Anmälan:bal@rosis.org senast 11 nov med fullständigt namn på samtliga deltagare +ev dietkrav+mobilnr
 • Kostnad: 950 SEK

ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand) har nöjet att inbjuda Dig med sällskap till vår Officersbal

 

Hedersgäster: Arméchef, Generalmajor Karl L E Engelbrektson med hustru Sofi

Program:

 • Fördrink med mingel
 • Trerätters balmeny med vin
 • Kaffe med avec i salongerna
 • Dans till levande musik
 • Bar

 

 • Klädsel: Högtidsdräkt (stor mässdräkt eller frack) insignes complètes

 

 • Betalning: ROSIS tillhanda senast 11 november 2017, vänligen ange namn samt ”bal”.
 • Från Sverige: Plusgiro 19 53 33-0 (ROSIS)
 • Från utlandet:
 • BIC: NDEASESS, IBAN: SE34 9500 0099 6034 0195 3330 Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS)
 • Adress (om så krävs): Jägarvägen 3, 153 36 JÄRNA, Sverige

OBS! Medtag ID-kort till samtliga gäster (militärt område). 

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS mässofficerare:

Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org, 073-731 41 11

Eric Calmerman, eric.calmerman@rosis.org, 070-433 44 13

Begränsat antal platser!

ROSIS medlemmar har företräde, övriga i mån av plats

PDF-inbjudan, ESO

om mässlokalen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livgardets_dragoner

om hedersgästen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Engelbrektson

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ny-armechef-utsedd/

Kalender