ROSIS studieresa till Lettland, 28 sep-2 okt

  • Datum: 2018-09-28
  • Plats: Riga, Ventspils, Liepaja mm runt stora delar av landet
  • Tid: 8.30 centralt i Riga
  • Sluttid: 2 okt, vid lunch, hemfärd på kvällen
  • Anmälan:Intresseanmälan+frågor till: Jan Sjölin, j.p.sjolin@gmail.com senast: 20 maj
  • Kostnad: ca 8 500 kr inkl buss, mat, logi, inträden, guider mm + eget flyg

STUDIERESORNA, FAVORITER I REPRIS, DEN NYA GENERATIONEN  – STEG 3: LETTLAND 2018

Under många år på 1990 talet och början av 2000 talet så hade ROSIS och SVEROF ett mycket aktivt årtionde med ambitiösa studieresor till inte minst:

Estland, Lettland, Litauen (med Kalininingradskaja Oblast samt Vitryssland), Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien samt Ukraina.

Att peka ut den ”mäktigaste upplevelsen”, det är naturligtvis upp till envar av deltagarna, men Ukrainaresans del på Krim framstår nog i en speciell dager, inte minst ubåtsbasen i Balaklava samt örlogshamnen i Sevastopol, båda inte helt enkla att kunna besöka numera. (Alf Eckerhall har skrivit ett mycket läsvärt kapitel i SVEROF:s jubileumsbok 2011, ”Reservofficerare i österled”, sidorna 24 – 25).

Nu är det dags för omstarten – Steg 3 – där vi är vaksamma att väl förvalta nyckelbegreppen:

¤ Lärandet

¤ Upplevelserna

¤ Nätverkandet, kontakterna med inte minst våra RO-kollegor i värdlandet

¤ Perspektiven: Före – Under – Efter, där inte minst de väl genomarbetade reserapporterna står i fokus.

Denna gång blir det steg 3 av omstarten, med Lettland som resmålet. Det är alltid ont om tid, så denna gång försöker vi med anpassningen i form av ”bara” 3 arbetsdagar, måhända en fördel för yrkesarbetande RO. Genom att utnyttja helgen så får vi totalt nivån 5 hela dagar i Lettland. (Om någon vill stanna kvar i ex. vis. Riga för ytterligare upplevelser, så går detta naturligtvis bra).

Lettland står ju i extra geostrategiskt fokus, med inte minst tydligt från Rysslands sida. Begreppet Hybrid Warfare har markerad relevans.

Under studiebesöket får vi rikligt med tillfällen att beröra försvars- och säkerhetspolitik samt RO-frågor med lokala krafter inkl. det lettiska RO-förbundet. Vidare får vi naturligtvis en god allmän bild av Lettland, med besök i Riga, Liepaja, Ventspils etc.

”Reseledaren” blir Jan Sjölin, men våra väl kända RO-profiler, Roger Lindekrantz, han kommer att vara med hela tiden, liksom Peter Lissgärde, (med en tung roll i planeringen).

Tidpunkten är 28 september – 2 oktober 2018.

Varmt välkommen med dina frågor & intresseanmälan till: j.p.sjolin@gmail.com

Vänliga ROSIS – ReservOfficersSällskapet I Svealand – & RO-hälsningar!

Jan Sjölin, 070-791 44 10

 

 

Kalender