Totalförsvarskväll i Västerås

  • Datum: 2022-10-13
  • Plats: Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Kyrkbacken, Västerås
  • Tid: 19.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Totalförsvarskväll i Västerås

  • ”Mellersta militärregionen, Upplands- och Västmanlandsgruppen och Hemvärnets roll”

Mj Jonas Ericsson, C J9 (civil/militär samverkan) Mellersta Militärregionen (MRM).

 

  • ”Livsmedelsförsörjningen till enskild konsument”

Johan Ahlström, Riskingenjör, Västerås stad
Lennart Holmgren, ICA Maxi Hälla, Västerås

 

V Ä L K O M M E N

SVEROF i Västmanland; Totalförsvarsinformation

Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS), Civilförsvarsförbundet, Europaklubben, Frivilliga Radioorganisationen (FRO), Försvarsutbildarna Västmanland, Hemvärnsveteranerna Västmanland, Ledningsregementet, Länsstyrelsen, Mälardalens Bilkår, Västerås stad, Västra Aros Lottakår.

Frågor ställs till arrangör och programansvarig, Jan Burell:

jan.burell@mbox.lidnet.se, tel 070-569 45 68

Kalender