Livgardesgruppen söker befäl

livgardesgruppen

Vi söker fler kollegor till våra bataljoner! Du kanske är en av oss?

Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner

inom Stockholms län. Hemvärnsbataljonerna som Livgardesgruppen ansvarar för är

23-26. hemvärnsbataljon.

Reservofficerare utan krigsplacering kan tjänstgöra i hemvärnet med hemvärnsavtal. Du

behöver inte säga upp dig som reservofficer och som hemvärnsbefäl bistår du med med

planering, utbildning, administration och logistikhantering. Som hemvärnsbefäl förbinder du

dig att tjänstgöra mellan 5-13 dygn per år beroende på befattning.

Utöver detta kan du, på frivillig basis, öva och utbilda dig mer i din befattning.

Bataljonerna är jämförbara med brigadskyttebataljoner och deras främsta uppgift är att

skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom Stockholms

län.

Vi söker nu bland annat:

• Bataljonchefer och ställföreträdande bataljonchefer

• Stabsmedlemmar, signalskyddsbefäl, bataljonkvartermästare

• Kompanichefer, ställföreträdande kompanichefer och kvartermästare

Slut, frågor?

Kontakta Livgardesgruppen för mer information

Övlt Peter Bengtsson, Chef Livgardesgruppen, 070-302 76 35, livgardesgruppen-LG@mil.se

Joakim Wickström, rekryteringskoordinator, 073-445 09 85, joakim.wickstrom@mil.se

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/livgardetshemvarnsgrupper/livgardesgruppen/

http://www.hemvarnet.se

 

liv3

liv1