Lyckat årsmöte ovanför stall

Årsmötet för 2019 hölls den 20 februari på kavallerikasern bredvid HKV. Ett fyrtiotal medlemmar hade slutit upp för att delta i mötet som i år hölls ovanpå ett av stallen på kavallerikasern (fd K1) bredvid HKV i Stockholm.

Årets talare var brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för armématerial på FMV. Han beskrev hur han jobbar för att snabbt och effektivt fylla upp materielplanen med flera olika inköp parallellt. Det var ett mycket uppskattat föredrag innan årsmötet formellt började.

Sällskapet har haft omfattande verksamhet under det gångna året med ett stort antal studiebesök, föredrag och andra aktiviteter som varit uppskattade av medlemmarna. Det största problemet under året har varit att få in alla medlemsavgifter. Avgifterna är nödvändiga för att Sällskapet skall kunna bedriva sin verksamhet på ett meningsfullt sätt. Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra detta under året. För 2021 bestämdes avgiften oförändrat till 350kr.

För 2020 kommer fokus att vara ett fortsatt intressant program, som nu har behövts skjutas något på framtiden p.g.a. Covid19, med några spännande nyheter som kommer presenteras under sommaren och hösten. Sällskapet kommer även att stärka upp delar av ”backoffice”-funktionen för att underlätta verksamheten och kommunikation med medlemmarna.