Nytt år, ny verksamhet

Bäste ROSIS-kamrat,

Nu är det snart nyår och dags att förnya medlemskapet för 2021. Året som gått har ju präglats av begränsad verksamhet helt påtvingat av yttre omständigheter. Men så fort läget ser bättre ut och vi åter kan samlas kommer ROSIS att rivstarta med en mängd verksamhet. För 2021 har vi bl.a. planerat följande:

 • Ett antal föredrag av intressanta personer
 • Utökat samarbete med Militärsällskapet (med bl.a. möjlighet till rabatterat medlemskap)
 • Organiserat pistolskytte med avsikt att ROSIS-medlemmar skall kunna ansöka om egna vapenlicenser
 • Idrott med bl.a. gymnastik och orientering
 • Vårmiddag
 • Årsbal
 • Julbord
 • Luncher och AW med jämna mellanrum på Militärsällskapet
 • Egen utbildning i ’Det Svåra Samtalet’ och ’ROs roll i Hemvärnet’
 • Fortsatt automatiskt medlemskap i Försvarsutbildarna
 • Extern utbildning genom t.ex. Försvarsutbildarna, Folk och Försvar och Stockholms Länsförbund för Krishantering

Vi kommer även att starta ett mer omfattande projekt för att digitalisera ROSIS samlade dokumentation och muntliga historia med avsikt att göra något speciellt till vårt 80-årsjubileum 2023. Det hoppas vi att du vill vara delaktig i.

Dessutom kommer stora nya möjligheter för evenemang och utbildning att finnas i och med det nya avtal som SVEROF skrivit under med Försvarsmakten.

Fakturan kommer snart att skickas till dig med e-post. Medlemskapet kostar som tidigare år 350kr. Nytt för i år är att du kan, förutom Plusgiro 416 37 01-8, lösa ditt medlemskap via Swish och kontokort. Glöm inte bort att skriva in det OCR-nummer som finns på fakturan. Har du ännu inte betalat medlemskapet för 2020 skickas den fakturan separat. Du kan även logga in på medlemsregistret på Svenska Lag och se dina fakturor och uppdatera uppgifter där.

Att vara medlem i ROSIS är inte endast ett sätt att få gå på spännande föredrag och trevliga fester. Du är även kulturbärare av en viktig del av svensk militärtradition. Ditt deltagande i ROSIS som reservofficer är meningsfullt, även om du inte hinner gå på alla event och utbildningar. Styrelsen hoppas verkligen att du vill fortsätta ditt engagemang även under det kommande året, och kanske ta med en kamrat som ännu inte är medlem.