Nytt medlemsregister snart på plats

ROSIS håller på att implementera ett nytt medlemsregister som skall ersätta den tidigare medlemsdatabasen. Det nya medlemsregistret är modernt, säkert och har en mängd funktioner som kommer underlätta för både medlemmar och styrelse. Det används redan av ett stort antal olika föreningar och organisationer runt om i Sverige och är helt molnbaserat. 

Via det nya systemet, som kommer vara online, kommer man kunna anmäla sig direkt till olika arrangemang, betala årsavgifter och andra anmälningskostnader. Det kommer även finnas möjlighet för ROSIS medlemmar att gå in och uppdatera sina egna adressuppgifter, en funktion som saknats tidigare. Medlemssituationen och betalningsstatus blir mer överskådlig för styrelsen och det blir enklare och går snabbare att nå ut med information om nya event och andra händelser. 

I och med att det krävs inloggning till det nya systemet kommer ROSIS även kunna lägga upp information som vi annars inte vill ha på den publika hemsidan. Hemsidan kommer med förnyat fokus att vara den huvudsakliga informationskällan om arrangemang och nyheter. 

Det är viktigt att du som medlem har en aktuell och fungerande e-postadress registrerad hos ROSIS. Under sommaren kommer alla medlemmar att få mer information och en e-postinbjudan att logga in till det nya systemet. För att inte missa detta måste vi ha din aktuella e-postadress. Kontakta kansliet med din uppdaterade e-postadress om du vet med dig att du inte har fått e-post från ROSIS de senaste 12 månaderna. 

Med det nya systemet på plats hoppas styrelsen att ännu mer tid kan läggas på att utveckla verksamheten med bra och intressanta evenemang för alla medlemmar samtidigt som vi har god ordning och kontroll på medlemskadern.