Nytt medlemsregister

Bästa ROSIS-medlem,

Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att införskaffa ett nytt, modernt medlemssystem som uppfyller alla krav på GDPR, säkerhet och användarvänlighet. Ett gediget arbete har bedrivits av tidigare styrelsemedlemmarna Johan Dahl och Albin Torkelsson. Deras arbetsgrupp föreslog efter en noggrann genomgång av marknaden att ROSIS skulle införskaffa ’Svenska Lag’ som nytt medlemsregister.

Det har vi gjort och systemet är nu uppdaterat och vi är beredda att sjösätta det.

Du kommer som ROSIS-medlem under nästa vecka (v47) att få ett e-mail där du uppmanas att logga in på det nya systemet. Gör det, bekanta dig med systemet (det är väldigt enkelt), uppdatera dina uppgifter och välj lösenord, etc. Fyll även i hur du vill ha tidningen ’På ROSIS-Fronten’ i fortsättningen. Välj e-post om du inte särskilt vill ha tidningen via brev. Det är dyrt och omständligt att trycka och distribuera papperstidningen, men vi gör det för dem som behöver.

Om du inte har löst medlemskapet för 2020 än så finns det en faktura som väntar på dig när du loggar in. Betala den med din internetbank. Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem 2021 och stödja ROSIS arbete, men du får inte glömma att betala din medlemsavgift för 2020 först. Vill du inte försätta vara medlem så kontakta styrelsen på kansli@rosis.org och meddela oss det. Vi kommer ta bort alla icke-betalande medlemmar strax och du måste sedan ansöka om nytt medlemskap via styrelsebeslut.

Uppmaning om betalning av medlemskapet för 2021 kommer att skickas ut snart till din e-mail och det kommer även finnas en kopia på dina sidor i medlemssystemet.

Vi kommer att utveckla hur vi använder systemet framöver. Du kommer kunna betala via Swish och kreditkort. Du kommer även kunna anmäla dig och betala till större arrangemang som balen och julbordet via systemet. Nya medlemmar kommer ansöka om medlemskap via registret.

Du måste ha en e-postadress för att kunna använda medlemsregistret. 62 medlemmar i olika åldrar har inte anmält en aktiv e-postadress. Kolla med dina ROSIS-kamrater att de får e-post från ROSIS om du har möjlighet.

Vi har stora förhoppningar att det nya medlemssystemet kommer underlätta för både styrelse och medlemmar att göra ROSIS ett än mer aktivt och välfungerande sällskap.

Har du feedback på hur det nya medlemsregistret fungerar så skicka ett mail till styrelsen på kansli@rosis.org.

Se till att mail från ROSIS och Svenska Lag inte hamnar i din spam-korg eller studsar. Ca 40 aktiva medlemmar får studs på de e-mail vi skickar. Lägg till följande e-postadresser i din adressbok för att inte missa något:
kansli@rosis.org
anmalan@rosis.org
ekonomi@rosis.org
noreply@svenskalag.se