Omröstning på årsmötet 2021

Bästa ROSIS-medlem,

Vi kommer att använda mobil-appen Percap (www.percap.se) för omröstning. Normal omröstning kommer ske via acklamation om möjligt, visar det sig att det är svårt kommer vi använda Percap även till vanliga omröstningar. För slutna omröstningar, om det begärs, används alltid Percap.

I början av mötet loggar du in i Percap-appen med ditt eget Mobila Bank-ID. När det är dags för omröstning klickar du på det alternativ du vill rösta på i den aktuella frågan. Det är väldigt enkelt. Vid sluten omröstning kan rösträknarna på sin admin-panel endast se totala röster på varje alternativ. Omröstningen är då helt anonym och det garanteras av systemet. Vid normal omröstning kan rösträknarna se vem som röstat på vad. Stängs din mobiltelefon av under mötet, eller du byter till en annan app, kan du behöva logga in igen, precis som på din bank-app eller motsv. Du kommer behöva ha din Teams-videokamera på under varje omröstning oavsett hur den sker. Mer användarinformation finns här https://www.percap.se/anvandarguide

Detta kräver av dig som medlem och deltagare i årsmötet att:

  • du har tillgång till en smartphone/surfplatta där du installerat Percap-appen (länk kommer senare)
  • du har ett Mobilt Bank-ID på din smartphone/surfplatta
  • ditt namn och personnummer i medlemsregistret Svenska Lag är korrekta och är samma som i ditt Mobila Bank-ID

För ROSIS kräver det att vi laddar upp röstlängden i förväg till Percap och även förbereder en dagordning i systemet. Mötet kommer nog att bli lite krångligare, men det får vi leva med i år.

Percap har använts av ett stort antal föreningar och organisationer (t.ex. Villaägarna, SKB, Riksbyggen, SvFF, Moderaterna och ett antal advokatbyråer) runt om i Sverige och verkar var en bra och användarvänlig teknisk lösning. Vi har talat med Percap och fått förtroende för deras produkt. ROSIS kommer att få betala ca 2500 kr för att använda systemet under den 25 februari, men för att kunna genomföra ett bra årsmöte med de möjligheter till sluten omröstning som stadgarna föreskriver är det värt det. Att eventuellt tvingas ta om delar av årsmötet p.g.a. en formell brist med något som detta är inte ett alternativ för styrelsen.