Tidningen och hemsidan utvecklas

Under 2019 har ett antal arbetsgrupper i styrelsen tittat på olika områden för utvärdering och utveckling. Ett av dessa områden har varit tidningen På ROSIS-Fronten och hemsidan.

En arbetsgrupp inom styrelsen har kommit fram till att den tryckta tidningen skall fortsatt skickas ut till medlemmarna, men att den huvudsakliga källan för information skall vara hemsidan. Det blir snabbare, enklare och mer detaljerat och förhoppningsvis en bättre medlemsupplevelse.

Genom att förbättra hemsidan samt publicera reportage där efter genomförda arrangemang kommer hemsidan att bli en mer naturlig del av ROSIS verksamhet. Som ett led i detta tittar vi även på nya format och distributionssätt av På ROSIS-Fronten. Ett resultat av detta håller du i din hand just nu. Just formatet kommer vi att utveckla under året och dina synpunkter är mycket välkomna.

På årsmötet beslutades att tillsätta en redaktionskommitté som skall planera och hantera material till hemsidan och tidningen. Gruppen kommer att ansvara för vilka reportage som skall skrivas och av vem samt för utveckling och produktionen av hemsidan och tidningen.

Är du intresserad av att vara med i redaktionskommittén så tar vi emot dig med öppna armar. Du behövs! Vi kommer jobba modernt och snabbt och inte lägga för mycket tid på möten utan försöka få genomslag på sådant som gör skillnad.

Maila styrelsen på kansli@rosis.org.