Reservofficerssällskapet i Svealand

Kontakta oss

  • Göran Lönnqvist (kanslichef)
  • Reservofficerssällskapet i Svealand
  • Jägarvägen 3
  • 153 36 JÄRNA
  • Tel: 08-554 800 23
  • Fax: 08-554 800 25
  • Org.nr: 802002-7796
  • IBAN-nr: SE34 9500 0099 6034 0195 3330
  • Plusgiro: 19 53 33-0 (betalningar utan OCR-nummer)
  • Plusgiro: 416 37 01-8 (betalningar med OCR-nummer)