Reservofficerssällskapet i Svealand

Om ROSIS

Reservofficerssällskapet i Svealand, ROSIS, är en förening för reservofficerare bosatta eller verksamma i Svealand. Föreningen har cirka 500 medlemmar och är en lokalavdelning under Förbundet Sveriges Reservofficerare (SVEROF). ROSIS bildades 12 oktober 1943. Föreningens verksamhets- och upptagningsområde innefattar länen; Stockholm, Värmland, Örebro, Gotland, Södermanland, Västmanland.

Syfte

ROSIS verksamhet står på tre ben;

  • utbildning för ledande befattningar i samhällets krishanterings- och försvarsorganisationer
  • spridande av försvars- och krishanteringsinformation
  • social samvaro under kamratliga former

Ledning

ROSIS leds av en styrelse om upp till 12 personer med adjungerade specialister. ROSIS är den största av SVEROF:s 10 lokalavdelningar för reservofficerare inom Armén, Flygvapnet och Amfibiekåren.

De flesta av ROSIS medlemmar bor i Svealand.