Reservofficerssällskapet i Svealand

Verksamhet

ROSIS verksamhet består av ett antal grundpelare och återkommande aktiviteter såsom bl a:

  • Studiebesök på militära övningar och på myndigheter, företag och organisationer med koppling till det militära området
  • Föredrag om olika aktuella och intressanta ämnen
  • Bal och mässverksamhet:
  • officersbal varje höst med internationella inslag av militärattacheer och nordiska reservofficersföreningar
  • kamratluncher på militärsällskapet första torsdagen i varje månad, ibland med föredrag till kaffet
  • Fältidrott med orienteringar och skidåkning men även regelbundna gymnastikpass etc
  • Utbildningar i olika ämnen som är relevanta för reservofficerare

Vi inom styrelsen vill gärna ha ditt förslag på aktiveteter och hur vi kan förbättra verksamheten så vi kan bli ännu mer attraktiva för dig som medlem. Använd kontaktformuläret för att höra av dig!