Besök på Myndigheten för psykologiskt försvar

  • Datum: 2023-11-13
  • Plats: Maria Aspmans gata 17A, Solna, nära Karolinska sjh
  • Tid: 18.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:Anmälan till: anmalan@rosis.org senast: 6 nov med namn+personnr
  • Kostnad: ingen

ROSIS besöker den nya myndigheten MPF som är en utbrytning ur MSB

Mikael Tofvesson orienterar oss om den nya myndigheten och aktuell verksamhet och utmaningar

Studiebesök hos Myndigheten för psykologiskt försvar.

Under besöket kommer deltagarna att få höra om myndighetens organisation och uppgifter samt den aktuella hotbilden vad avser otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige.

Medtag giltig legitimation

 

frågor (ej anmälan) till arrangör, utb officer Per Nauckhoff, 070-714 77 60

anmälan enl ovan med namn+personnr

 

Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Myndigheten för psykologiskt försvar – Wikipedia

Kalender