SVEROF 100-års jubileumsbal

  • Datum: 2024-10-12
  • Plats: Vasamuseet
  • Tid: 18.30
  • Sluttid: 01.00, efterfest till 03.00
  • Anmälan:Anmälan till: ESO
  • Kostnad: ESO

SVEROF fyller 100 år och det ska firas med stor jubileumsbal

mer info ESO

Inbjudan kommer att gå ut till alla reservofficerare i Sverige och även systerföreningar i övriga Norden

Kalender