Moderaternas försvarsseminarium, Riksdagen

  • Datum: 2019-12-04
  • Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro
  • Tid: 14.00 (vv respektera tiden!) TÄNK PÅ ATT INPASSERING TAR TID!! börjar ca kl 13.40
  • Sluttid: 17.30
  • Anmälan:namn och epost senast den 29 nov till jorgen.sollin@riksdagen.se, tfn: 076-834 79 89, ange ROSIS
  • Kostnad: ingen

Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 4 dec

Moderaterna i försvarsutskottet bjuder in till Försvarsforum, vårt traditionella totalförsvarsseminarium i riksdagen, onsdagen den 4 december.

Den säkerhetspolitiska miljön i världen är stadd i stor förändring just nu. Kinas globala inflytande ökar, USA:s framtida roll när det gäller säkerheten i Europa och vårt grannskap är oklar och hybridhot som desinformation och cyberattacker blir mer betydelsefulla. Allt ställer stora krav på Sveriges totalförsvar och förmågan att kunna mobilisera hela samhällets resurser. Utifrån denna hotbild har vi bjudit in ett antal kompetenta talare för att lyfta intressanta perspektiv.

Ulf Kristersson kommer att inleda seminariet och belysa hur Moderaterna ser på säkerhetsläget och vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska stå rustat för att möta utmaningarna.

Niklas Rossbach från FOI talar om framtiden för den transatlantiska länken i ljuset av den senaste tiden utveckling när det gäller USA:s engagemang för Europas säkerhet och Nato samt det fördjupade europeiska försvarssamarbetet.

Kina har allt större säkerhetspolitiska ambitioner vilka manifesterar sig både i militär upprustning, men även i stora kinesiska investeringar i andra länder. Kinaanalytikern Kristina Sandklef berättar om den senaste utvecklingen när det gäller den kinesiska utmaningen.

Generalmajor Stefan Kristiansson kommer att tala om underrättelsehotet mot Sverige utifrån en nyligen publicerad rapport där han lyfter vilka länder som utgör de största hoten mot Sverige och på vilka sätt dom väljer att agera för att uppnå sina syften. Slutligen kommer Patrik Asplund att berätta om den utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret som han är huvudsekreterare för. Vilka uppgifter ska näringslivet ha och vilka konkreta förslag lägger utredningen?

Deltagare:

Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare

Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på Consilio International

Stefan Kristiansson, fd chef för militära underrättelse och säkerhetstjänsten (Must)

Patrik Asplund, huvudsekreterare för utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret

 

Tid: onsdagen den 4 december kl. 14.00 – 17.30

Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro

 

Vi bjuder på fika Varmt välkomna!

Beatrice Ask (M), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott

Anmälan görs med namn och epost senast den 29 november till jorgen.sollin@riksdagen.se , tfn: 076-834 79 89.

 

Jörgen Sollin, Försvarshandläggare

Moderaterna, riksdagen

08-786 44 51

076-834 79 89

Frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

Kalender