Moderaternas försvarsseminarium, Riksdagen

  • Datum: 2019-03-07
  • Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro
  • Tid: 15.00 (vv respektera tiden!)
  • Sluttid: 18.15
  • Anmälan:namn och epost senast den 4 mars till jorgen.sollin@riksdagen.se, tfn: 076-834 79 89, ange ROSIS
  • Kostnad: ingen

Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 7 mars

Moderaterna i försvarsutskottet bjuder in till försvars- och krisberedskapsseminarium i riksdagen den onsdagen den 7 mars.

2018 var ett år som präglades av fortsatta utmaningar både här hemma i Sverige och globalt. Kriser som skogsbränderna under sommaren och ett fortsatt försämrat säkerhetsläge i närområdet ställer stora krav på fungerande försvar och krisberedskap. I vårt seminarium försöker vi fånga upp de utmaningarna genom kunniga, intressanta och relevanta talare.

Aud Sjökvist som utredde den stora skogsbranden 2014 kommer att tala om de erfarenheter som gjordes då och om de lärdomarna har fångats upp av svenska myndigheter.

Lars Nicander, enhetschef på Försvarshögskolan, arbetar med asymmetriska hot talar på temat hur vi bättre kan rigga Sveriges statsledning för att kunna hantera nationella kriser.

Den andra delen av seminariet har fokus på den rapport om säkerhetspolitik och det militära försvaret som Försvarsberedningen kommer att presentera i maj 2019 och som utgör inriktande underlag till nästa försvarsbeslut.

Generalmajor Michael Claesson från Försvarsmaktens ledningsstab berättar om hur Försvarsmakten ser på behoven under den närmsta femårsperioden och vilka medskick som myndigheten gjort till Försvarsberedningen.

Seminariet avslutas med ett pass där ni åhörare får möjlighet att skicka med synpunkter och åsikter till de moderata ledamöterna i försvarsutskottet och Försvarsberedningen.

 

Deltagare:

Aud Sjökvist, Skogsbrandsutredare

Lars Nicander, Chef Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan

Genmj Michael Claesson, Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning på Försvarsmakten

De moderata ledamöterna i försvarsutskottet och i Försvarsberedningen

 

Vi bjuder på fika

Varmt välkomna!

Beatrice Ask (M), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott

 

Jörgen Sollin, Försvarshandläggare

Moderaterna, riksdagen

08-786 44 51

076-834 79 89

 

Kalender