ROSIS Officersbal

 • Datum: 2021-09-11
 • Plats: Riddarsalen, Cedergrenska tornet, Kungsv. 2, Stocksund
 • Tid: 18.30
 • Sluttid: 01.00, efterfest till 03.00
 • Anmälan:bal@rosis.org senast: 28 aug 2021 med angivande av samtliga namn och ev dietkrav+ tel nr
 • Kostnad: PREL priser: bal ca 1200 SEK före 1 aug, därefter ca 1400 SEK, kadetter ca 1000 SEK, efterfest med vickning ca 250 SEK, ångbåt ca 300 SEK

ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand) har nöjet att inbjuda Dig med sällskap till vår årliga officersbal

OBS Prel info

Hedersgäst: Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström med hustru Ulrika

Program:

1. Gentlemannatävling:

ca 9.00-11.00, Gentlemannatävling i form av ”flerkamp”, pistolskytte+diverse övriga aktiviteter under lättsamma, kamratliga former. HSRK tävlar mot ROSIS om ett vandringspris och ära vid Lövsta, Hässelby

 

2. Förfest: (extra tillval)

16.30, Samling Strandvägen, kajplats 18C, ångbåtsbryggan (mittemot hotell Diplomat)

17.00-18.15 ca, Ångbåtstur med Stockholms ström 1 med mingel och bubbel från Strandvägen till Stocksunds hamn, därefter ca 5 min promenad  (200-300 m) till Cedergrenska tornet. (OBS kraftig uppförsbacke till tornet, medtag gångvänliga skor samt viss vigör!)

 

3. Officersbal:

18.30-19.15, Fördrink med mingel i sensommarkvällen på takterrassen med milsvid utsikt

19.15, Trerätters balmeny med utvalda viner i ståtliga Riddarsalen

22.00, Kaffe med avec i salongerna

22.30-01.00, Dans till levande musik i Riddarsalen

22.30-01.00, Baren är öppen

(Kuponger till dessertvin och avec köps separat vid fördrinken för smidig hantering)

4. Efterfest: (extra tillval)

01.00-02.30, Vickning (pytt, nubbe, starköl) och efterfest med modernare ”strömmad” musik och dans i Riddarsalen, baren är öppen

02.45, Med ett tapto önskar vi gästerna godnatt

 

 • Klädsel: Högtidsdräkt (stor mässdräkt eller frack) insignes complètes
 • Betalning: ROSIS tillhanda senast 28 aug 2021, vänligen ange namn på alla samt ”bal”.
 • Från Sverige: Plusgiro 19 53 33-0 (ROSIS)
 • Från utlandet:
 • BIC: NDEASESS, IBAN: SE34 9500 0099 6034 0195 3330 Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS)
 • Adress (om så krävs): Jägarvägen 3, 153 36 JÄRNA, Sverige

 

Tal, sång, spex, upptåg etc anmäls med fördel till toastmaster Eric Calmerman enl nedan i förväg eller senast i samband med fördrinken.

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS mässofficerare:

Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org, 073-731 41 11

Eric Calmerman, eric.calmerman@rosis.org, 070-433 44 13 (gentlemannatävlingen+toastmaster)

 

Se även separat inbjudan i länk:

ESO

 

https://visitskargarden.se/resa/baatcharter/rederi-stockholms-stroem.aspx

http://www.stockholmsstrom.se/batarna.asp

 

http://www.cedergrenska.se/start

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cedergrenska_tornet

 

Kalender