Officersloppet på skidor

  • Datum: 2020-01-18
  • Plats: Sollentuna Golfklubb, Rotebro, Hedemoravägen vid Golfklubbens parkering
  • Tid: 10.00
  • Sluttid: siste man i mål
  • Anmälan:Anmälan till idrottsofficer Krister Friman, krister.friman@rosis.org eller 073-674 25 07 senast: 15 jan
  • Kostnad: ingen

Klassisk skidåkning med en banlängd som är anpassad efter deltagarna.

Ombyte utomhus

Vid osäkerhet om det går att genomföra tävlingen, ring banläggaren

Krister Friman, krister.friman@rosis.org eller 073-674 25 07

http://www.sollentunagk.se/

 

Kalender