Orientering

  • Datum: 2021-05-17
  • Plats: Runby skola, Upplands Väsby, Tomtev. längst in
  • Tid: start mellan 16.00-18.00
  • Sluttid: efter siste man i mål
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Efter ett längre uppehåll är det nu dags att dra igång idrottsverksamheten igen.

Vi börjar med 2 ggr orientering på vårkanten varav detta är det första tillfället.

Vi genomför denna aktivitet på ett coronasäkert sätt.

#  Känner du dig inte frisk, Stanna hemma.

#  Ingen dusch.

#  Kartorna är förinritade.

#  Håll minst 2 m avstånd till varandra.

#  Handsprit finns vid Start/Mål.

Start mellan kl. 16:00 – 18:00

Välkomna !

Frågor:

Banläggare Krister Friman, ROSIS idrottsofficer, 073 – 674 25 07

Kalender