FULLT!!! HÄNVISAR TILL WEBSÄNDNINGEN!Övlt Paasikivi om läget i Ukraina

  • Datum: 2023-01-25
  • Plats: Tempelriddareorden, Kammakarg. 54, (T Hötorget) Sthlm
  • Tid: 19.00 prick, inpassering fr kl 18.30, kom i god tid
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:Endast anmälan för de som vill vara på plats till: j.p.sjolin@gmail.com senast: 19 jan
  • Kostnad: ingen

Försvarsutbildarna (FöUtb) Stockholm och Södermanland

Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS)

Reservofficersakademien (ROAK)

inbjuder till en kvällsföreläsning med Joakim Paasikivi

Krig i vår tid – Ukraina

Rysslands anfallskrig mot Ukraina – informationskväll med Joakim Paasikivi

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi är lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan (FHS) och en av de ledande experterna kring kriget i Ukraina.
Han kommer att  vara föreläsare vid en interaktiv föreläsningskväll som äger rum dels på plats inför medlemmar i dessa tre organisationer, dels på nätet för de som inte har tillfälle att vara i centrala Stockholm 25 januari.
Även om vi har tagit till en rejäl lokal, så finns risk att platserna inte kommer att räcka till och då finns alternativet via nätet – YouTube med länken  https://youtu.be/p7YiADSRgWc  som  kommer att fungera.

(Den, som deltar endast via YouTube behöver inte göra någon anmälan! Bara att koppla upp sig vid aktuell tidpunkt. OBS det kan krävas att du är inloggad på ditt Youtube-konto för att skriva frågor)

Anmälan – för deltagandet på plats, via rutinen per mail: j.p.sjolin@gmail.com    Först ”till kvarn” gäller!

Allmänna frågor besvaras av Jan Sjölin, Reservofficersakademien tel 070-791 44 10 (ej anmälan via tel).

(Det kan hända att du via FöUtb Stockholm och Södermanland, kan komma att inom kort få en inbjudan till samma föreläsningskväll: 25 januari & Joakim Paasikivi. Om du redan hunnit anmäla dig för närvaro på plats, lämna i så fall den senare inbjudan utan åtgärd!  Deltagandet på YouTube kräver ju ingen föranmälan alls!)

 

Varmt välkommen till en givande kväll!

Kalender