Påverkansoperationer och cyberhot

  • Datum: 2018-11-21
  • Plats: Cybergymnasiet, aulan, Vanadisv. 9B
  • Tid: 18.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:anmalan@rosis.org senast: 18 november
  • Kostnad: ingen

Föreläsning om informations- och påverkansoperationer

Hanna Linderstål från Psyopsförbundet tillika medlem i ROSIS ger en föreläsning om påverkansoperationer och cyberhot.

Påverkansoperationer är ett område som kräver kunskap och kännedom för att kunna upptäckas. Kvällen åhörare fick lära sig hur enkelt information kan manipuleras och spridas av avsändare med tveksamma agendor i ett påverkanssyfte.

Vi ser ökad aktivitet i den virtuella och digitala världen. Cyberhot är idag ett medel i stridsföring mot främmande makt som den väg flera kriminella organisationer väljer att utnyttja för att nå sina syften. Cyberhot är verkliga och behöver prioriteras. I FRA:s årsrapport 2016 presenteras en bild där Sverige varit hårt utsatt för cyberangrepp. FRA betonar i rapporten att företag och myndigheter är dåligt förberedda för cyberhot.

Det finns flera orsaker till den dåliga säkerheten. Bland annat beror den på bristande kunskap hos organisationer om hotbilden. Ett okänt hot är svårt att prioritera och motivera internt om kunskapen om riskerna och effekten av att inte hantera riskerna är okänd. Säkerhetsbrister i både system och rutiner för infrastruktur och IT-system är vanliga, likaså brister i den interna säkerhetskulturen. Det ger en angripare möjlighet att ta över system eller komma över känslig information.

Mycket av den kunskap som finns idag om riskhantering och krisförberedelse baseras på kunskaper från en tid när den digitala världen inte fanns och fjärrstyrning och molntjänster var science fiction. Cyberhot är verkliga och i en digital värld måste vi ligga steget före, arbeta proaktivt och hantera abstrakta risker.

Hannas driver företaget Earhart som har samlat specialisterna för att möta verklighetens utmaningar, och har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och säkerhetsanalyser, forskare och specialister med unik kunskap.

Detta är ett samarrangemang mellan Psyopsförbundet och ROSIS. Vi välkomna medlemmar ur andra försvarsrelaterade frivilligföreningar, kamratföreningar och förbund.

Psyopsförbundet

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

 

 

 

Psyopsförbundet

Kalender