prel: Studiebesök KA batteri Femöre fort

  • Datum: 2018-09-23
  • Plats: Femöre fort, Oxelösund
  • Tid: 10.00 buss från Vasagatan 20 mittemot centralens huvudentré
  • Sluttid: 16.00 vid centralen
  • Anmälan:anmalan@rosis.org senast: 18 september
  • Kostnad: buss ca 200 kr, guidning ca 100 kr, mat i fortet ca 100 kr

KA batteri Femörefort – ett museum över kalla kriget

Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget.

Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en jätteanläggning från kalla kriget, hemligt till 2003, nu ett museum.

Femörefortet är en kärnvapensäker jätteanläggning där 70 soldater skulle försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön från Sovjetunionen och Warszawapakten, i bruk åren 1966 – 2003.

Museibutik med försäljning av kaffe, läsk, glass, souvenirer och ett mycket stort utbud av böcker om kalla kriget.

 

prel program:

10.00 avförd med buss fr centralen

11.00 ankomst Femöre fort

11.15-13.00 guidad visning

13.00-14.00 militärlunch i fortets matsal, ärtsoppa+pannkaka+ev punsch

14.00-15.00 fri tid vid fortet

14.30 avfärd mot Stockholm

16.00 ankomst centralen

Efter en presentation startar guidningen uppe på berget med visning av radarn plus en av kanonerna. Därefter tar guiderna ner gruppen i de underjordiska gångarna. Först besöks logementen som rymde hela bemanningen på ca 70 man där också en kort historik om kalla kriget presenteras, sedan visas stridsledningscentralen med eldledning och periskop samt därefter de undre delarna av en av anläggningens tre kanoner. Avslutning sker vid fortets ingång och reception/museibutik. Guidningen tar sammanlagt ca en timme, varav 45 minuter är i berget och 15 minuter på utsidan.

Fakta om Femörefortet

Kustartilleribatteri OD (Oxelösund) är ett av 30 st 7,5 cm batterier som planerades och byggdes efter försvarsbeslutet 1958.
Eftersom Oxelösund redan innan andra världskriget varit en strategiskt mycket viktig hamn för Sverige, men fram till 1960 nästan helt saknat effektivt försvar, togs beslutet att bygga batteriet i den första serien av åtta batterier. Batteri OD ingick i krigsorganisationen från 1966.
De totalt 30 batterierna längs Sveriges kust byggdes mellan åren 1960 och 1975, en tidsepok som bland annat innehöll Berlinmurens uppförande (1961), Kubakrisen (1962), Vietnamkriget (1963-75) och Pragvåren (1968). En mycket instabil tid i Europas och världens historia som betecknas som det kalla kriget.
Batteri OD var en del av spärrbataljon Bråviken som bildades 1966 och vars stab var underställd Strängnäs försvarsområde. Tillsammans med flertalet mindre försvarsanläggningar som värnkanoner, radar- och minstationer försvarade bataljonen Oxelösundsområdet och Bråviken. Tillsammans med de två systerbatterierna vid Kungshamn (1974-1999) och Arkösund (1966-1999) täcktes hela Bråvikens inlopp. Vidare fanns det 6:e lätta robotbatteriet som opererade i Oxelösunds-området med sjömålsrobotar av typ Rb52.
Även Batteri OD var beslutat för rivning under 2003, men räddades av entusiaster från Intressegruppen för Femörefortets bevarande, det som senare blev Föreningen Femörefortet.
Femörefortet är en allmän och lokal benämning på batteriet på och under Femörehuvud, och således har också föreningen anammat detta namn.
Byggår: 1961-64, under byggtiden var hela södra Femöre avstängt och de som brukade bada på klipporna hänvisades till västra Femöre.
År i krigsorganisationen: 1966 – 1998. Moderniserat och upprustat under sent 1980-tal.
Sista skottet: Vid sista stora krigsförbandsövningen i september 1990 sköts de sista skotten med 2:a och 3:e pjäserna. Totalt har fler än 1800 skott avfyrats med pjäserna.
Använt vid övningar: 1966, 1971, 1975, 1983, 1990, 1994. Även om man inte avfyrade pjäserna användes anläggningen för utbildning och övning fram till 1994.
Som ett led i försvaret av batteriet användes sk skenmål, bl.a. två skenpjäser och en skenradar, med avsikten att lura en angripare att anfalla skenmålen i stället för de riktiga.
Inför krigsförbandsövningen 1990 byggdes markförsvaret ut kraftigt, bl.a. byggdes 2 st skyddsrum SK10 och ett stort antal ståvärn i anslutning till batteriet. Samtidigt tillfördes batteriet en strålkastare m/38, till vilken ett särskilt garage uppfördes en tid efter övningen. Dessutom moderniserades reservkommandotornet med en laseravståndsmätare i stället för den optiska avståndsmätaren lodbasmätare m/13.

frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

 

http://www.femorefortet.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fem%C3%B6refortet

http://www.nykopingsguiden.se/se–gora/besoksmal-a-o/femorefortet-i-oxelosund/

http://www.visitsormland.com/sv/168480/Femorefortet/

 

Kalender