Nytt datum 2019!! Studiebesök KA batteri Femöre+F11 flygmuseum

  • Datum: 2019-05-12
  • Plats: Femöre fort, Oxelösund+F11 Skavsta/Nyköping
  • Tid: 8.15 samling vid bussen på Vasagatan 20 mittemot Stockholms centrals huvudentré, vid hotell Continental
  • Sluttid: 17.00 vid Stockholms central
  • Anmälan:anmalan@rosis.org senast: 27 apr tillsammans med betalning
  • Kostnad: buss 95 kr, guidning i fortet 150 kr+entré F11 museum 50 kr, mat i fortet 105 kr=400 kr, betalning senast 27 apr

KA batteri Femörefort – ett museum över kalla kriget

Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget.

Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en jätteanläggning från kalla kriget, hemligt till 2003, nu ett museum.

Femörefortet med 3 st 7,5 cm pjäser är en kärnvapensäker jätteanläggning där 70 soldater skulle försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön från Sovjetunionen och Warszawapakten, i bruk åren 1966 – 2003. Tillsammans med batteri Arkösund på södra sidan och Kungshamn vid norra inloppet bildade detta spärrbataljon Bråviken, eller spärr Bråviken kort uttryckt.

Museibutik finns med försäljning av kaffe, läsk, glass, souvenirer och ett mycket stort utbud av böcker om kalla kriget.

Med på resan följer benäget vår specialguide och KA-orakel Åke ”Blomman” Blomberg, fd övlt KA, tidigare spärrbataljonchef vid Söderarm, lärare vid Mälsten, fd attackdykare, sedermera övergången till artillerisidan etc.

 

Program:

8.15 samling vid bussen, Scandic Continental, Vasag., snett emot Stockholms central huvudingång

8.30 avfärd

9.45 ankomst Femöre fort

10.00-11.30 utökad guidad stor visning med föreläsning om kalla kriget etc, uppdelat i 2 grupper

11.30-12.00 fri tid vid fortet, besöka souvenirbutiken etc

12.00-13.00 militärlunch i fortets matsal, fältmässig ärtsoppa med varm punsch, lättöl, pannkakor och kaffe

13.00 avfärd mot Skavsta/F11 flygmuseum, Nyköping

13.45-14.45 guidad tur i flygmuseet, F11/Skavsta

14.45-16.00 egen tid på museet, tid för fika, simulatorflygning etc

16.00 avfärd mot Stockholm

17.00 ankomst centralen

 

frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

OBS! begränsat antal platser

Betalning till: pg 19 53 33-0 el swish 123 471 61 14, SENAST 27 APR, glöm inte ange allas namn på betalningen och märk den ”femöre”!

Detta är ett samarrangemang mellan ROSIS, SOSS, Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland

 

OBS! för den som vill flyga simulator på F11 flygmuseum finns 3 olika att välja på mot extra kostnad

  • Cessna, litet 2 motorigt propeller, civilt, 150 kr för 30 min
  • SK60, enmotorigt jet, militärt skolflyg, 200 kr för 30 min
  • Viggen, enmotorigt jet, militärt attack/jakt, 200 kr för 30 min
  • allt detta bokas separat av resp besökare enl museets länk nedan enskilt i förväg för att kunna garantera passande tid lämpligen efter guidningen, dvs i tidsfönstret kl 15.00-16.00.

Efter en presentation startar guidningen uppe på berget med visning av radarn plus en av kanonerna. Därefter tar guiderna ner gruppen i de underjordiska gångarna. Först besöks logementen som rymde hela bemanningen på ca 70 man där också en kort historik om kalla kriget presenteras, sedan visas stridsledningscentralen med eldledning och periskop samt därefter de undre delarna av en av anläggningens tre kanoner. Avslutning sker vid fortets ingång och reception/museibutik. Guidningen tar sammanlagt ca en timme, varav 45 minuter är i berget och 15 minuter på utsidan.

Fakta om Femörefortet

Kustartilleribatteri OD (Oxelösund) är ett av 30 st 7,5 cm batterier som planerades och byggdes efter försvarsbeslutet 1958.
Eftersom Oxelösund redan innan andra världskriget varit en strategiskt mycket viktig hamn för Sverige, men fram till 1960 nästan helt saknat effektivt försvar, togs beslutet att bygga batteriet i den första serien av åtta batterier. Batteri OD ingick i krigsorganisationen från 1966.
De totalt 30 batterierna längs Sveriges kust byggdes mellan åren 1960 och 1975, en tidsepok som bland annat innehöll Berlinmurens uppförande (1961), Kubakrisen (1962), Vietnamkriget (1963-75) och Pragvåren (1968). En mycket instabil tid i Europas och världens historia som betecknas som det kalla kriget.
Batteri OD var en del av spärrbataljon Bråviken som bildades 1966 och vars stab var underställd Strängnäs försvarsområde. Tillsammans med flertalet mindre försvarsanläggningar som värnkanoner, radar- och minstationer försvarade bataljonen Oxelösundsområdet och Bråviken. Tillsammans med de två systerbatterierna vid Kungshamn (1974-1999) och Arkösund (1966-1999) täcktes hela Bråvikens inlopp. Vidare fanns det 6:e lätta robotbatteriet som opererade i Oxelösunds-området med sjömålsrobotar av typ Rb52.
Även Batteri OD var beslutat för rivning under 2003, men räddades av entusiaster från Intressegruppen för Femörefortets bevarande, det som senare blev Föreningen Femörefortet.
Femörefortet är en allmän och lokal benämning på batteriet på och under Femörehuvud, och således har också föreningen anammat detta namn.
Byggår: 1961-64, under byggtiden var hela södra Femöre avstängt och de som brukade bada på klipporna hänvisades till västra Femöre.
År i krigsorganisationen: 1966 – 1998. Moderniserat och upprustat under sent 1980-tal.
Sista skottet: Vid sista stora krigsförbandsövningen i september 1990 sköts de sista skotten med 2:a och 3:e pjäserna. Totalt har fler än 1800 skott avfyrats med pjäserna.
Använt vid övningar: 1966, 1971, 1975, 1983, 1990, 1994. Även om man inte avfyrade pjäserna användes anläggningen för utbildning och övning fram till 1994.
Som ett led i försvaret av batteriet användes sk skenmål, bl.a. två skenpjäser och en skenradar, med avsikten att lura en angripare att anfalla skenmålen i stället för de riktiga.
Inför krigsförbandsövningen 1990 byggdes markförsvaret ut kraftigt, bl.a. byggdes 2 st skyddsrum SK10 och ett stort antal ståvärn i anslutning till batteriet. Samtidigt tillfördes batteriet en strålkastare m/38, till vilken ett särskilt garage uppfördes en tid efter övningen. Dessutom moderniserades reservkommandotornet med en laseravståndsmätare i stället för den optiska avståndsmätaren lodbasmätare m/13.

 

http://www.f11museum.se/

http://www.femorefortet.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fem%C3%B6refortet

http://www.nykopingsguiden.se/se–gora/besoksmal-a-o/femorefortet-i-oxelosund/

http://www.visitsormland.com/sv/168480/Femorefortet/

 

Kalender