ROSIS erbjuder unik tvådagars refresher-kurs

  • Datum: 2021-05-22
  • Plats: Webbaserat. Länk skickas till anmälda deltagare.
  • Tid: Lördag 09:45
  • Sluttid: Söndag 15:30
  • Anmälan:senast 17 maj via https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/10267271/nu-blaser-forandringens-vind
  • Kostnad: ingen

Nu blåser förändringens vind

Det blåser i vår omvärld, det blåser inom vårt land och det blåser i vårt försvar och vår beredskap. Som reservofficer förväntas du veta lite mer än andra om vad som händer och vart det blåser. Vad händer i våra grannländer på andra sidan Östersjön? Vad innebär det att totalförsvaret rustas upp? Vilken beredskap har vårt samhälle i fred och i krig?

Du behöver en uppdatering av tidigare kunskaper!

ROSIS erbjuder dig som är medlem ett unikt tvådagars-seminarie om världsläget, hot och utveckling, uppbyggnaden av det civila försvaret och dagsläget för vårt militära försvar. Seminariet är ett nytt grepp av ROSIS som en del i att ta fram och prova olika sätt och former att ha föreläsningar och utbildningar på.

Seminariet är nätbaserat och du deltar via webben. Det består av en serie föreläsningar med efterföljande diskussion och frågor. Föreläsare på seminariet är Tommy Jeppsson, överstelöjtnant, författare och redaktör för Krigsvetenskapsakademins tidskrift, Lars Björk, tidigare underrättelseofficer och rysslandsexpert, samt Lars Holmqvist, reservofficer och försvarsskribent hos Krigsvetenskapsakademin.

Preliminärt program

Lördag 22 maj:

09.45 – 10.15 Uppkoppling. Genomgång mål och innehåll
10.15 – 10.50 Omvärldsöversikt – strategisk vindkantring
11.00 – 12.30 Civil beredskap
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Den militära utvecklingen i närområdet
14.25 – 15.15 Övningar och incidenter/kränkningar, Ukraina
15.15 – 15.30 Kunskapskontroll 1

Söndag 23 maj:

09.45 – 10.00 Uppkoppling och backspegel
10.00 – 10.50 Svensk försvarspolitik och Försvarsmakten
11.00 – 11.50 Norden, baltiska staterna och nordiskt försvarssamarbete
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Terrorism
13.40 – 14.20 Informationspåverkan
14.30 – 15.10 Cyberkrigföring
15.10 – 15.30 Kunskapskontroll 2 och avslutning

 

Anmälan senast den 17 maj på https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/10267271/nu-blaser-forandringens-vind.

Anmälan för lördagen täcker även söndagens föreläsningar. Mer information om uppkoppling etc. kommer skickas till anmälda deltagare.

 

Välkommen!

Kalender