ROSIS studieresa till Litauen, 6-10 oktober

  • Datum: 2017-10-06
  • Plats: Litauen: huvudsakliga hållpunkter: Vilnius, Klaipeda, Kaunas etc, detaljprogram ESO
  • Tid: ca 9.00 centralt Vilnius (rekommenderad ankomst em/kv 5 okt)
  • Sluttid: 10/10/2017 (rekommenderad avresa em/kv)
  • Anmälan:Intresseanmälan+frågor till: Jan Sjölin, j.p.sjolin@gmail.com senast: 20 maj
  • Kostnad: ESO (flyg, hotell/logi, buss, mat, entreavgifter etc)

litauen3

 

STUDIERESORNA, FAVORITER I REPRIS, NY GENERATION !

Under många år på 1990 talet och början av 2000-talet så hade ROSIS och SVEROF ett mycket aktivt årtionde med ambitiösa studieresor till inte minst:

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Ukraina

Att peka ut den ”mäktigaste upplevelsen”, det är naturligtvis upp till envar av deltagarna, men ukrainaresans del på Krim framstår nog i en speciell dager, inte minst ubåtsbasen i Balaklava samt örlogshamnen i Sevastopol, båda inte helt enkla att kunna besöka numera. Alf Eckerhall har skrivit ett mycket läsvärt kapitel i SVEROF:s jubileumsbok 2011, ”Reservofficerare i österled”, sidorna 24-25.

Nu är det dags för nya tag efter förra årets succé till Estland där vi är vaksamma att väl förvalta nyckelbegreppen:

¤ Lärandet

¤ Upplevelserna

¤ Nätverkandet, kontakterna med inte minst våra RO-kollegor i värdlandet

¤ Perspektiven: Före – Under – Efter, där inte minst de väl genomarbetade reserapporterna står i fokus.

Denna gång blir det något av en fortsättning i Baltikum, nu med Litauen som resmål. Det är alltid ont om tid, så denna gång försöker vi med anpassningen i form av ett förlängt veckoslut. Genom att utnyttja helgen så får vi totalt 5 dagar till förfogande.

(Om någon vill komma tidigare/stanna kvar i Vilnius för ytterligare upplevelser, så går detta naturligtvis bra).

Litauen står ju i extra geostrategiskt fokus, med inte minst tydliga ”aktiviteter” från grannarna Ryssland och Vitryssland. Begreppet Hybrid Warfare har sin relevans.

Under studiebesöket får vi rikligt med tillfällen att beröra försvars och säkerhetspolitik samt RO-frågor med det litauiska RO-förbundet. Vidare får vi naturligtvis en god allmän bild av Litauen, med besök i huvudstaden Vilnius, hamnstaden Klaipeda samt Kaunas, den gamla huvudstaden mitt i landet.

SVEROF har sedan början av 2000-talet bedrivit kursen BALTJOLDS, för yngre RO i Baltikum och Norden. Temat har växlat, från ledarskap i vid bemärkelse till Hybrid Warfare, som kommer att vara temat för BALTJOLDS 2017 med genomförande i Klaipeda okt/nov 2017.

Hållpunkter i programmet för studieresan:

# Säkerhetspolitiska genomgångar i Vilnius.

# Besök vid militära installationer, (inkl. flygbas). Någon form av besök till extra intressant ”WP-lämning”.

# Möten/diskussioner med våra litauiska RO-kollegor, http://zaliasvelnias.lt/

# Rundresan kommer bl a att täcka Vilnius, Klaipeda, Kaunas samt ” WP-minnesmärke”

 

Varmt välkommen med din intresseanmälan till: j.p.sjolin@gmail.com. Devisen från de 8 tidigare studieresorna: ”Mycket för pengarna”, gäller fortsatt!

Arrangörsstaben består av:

Jan Sjölin (RO/Mj FV, fd ordf ROSIS), Roger Lindekrantz (RO/Kn I5, fd ordf ROSIS), Peter Lissgärde (RO/Kn Lv3, program/mäss/informationsofficer ROSIS)

Vänliga RO-hälsningar

Jan Sjölin

070-791 44 10

PS: Så till det ”finstilta”: Viss roll spelar turordningen i intresseanmälan. Fast anmälan kommer att begäras in om några månader. Hygglig rörlighet är nödvändig. Om uniform blir aktuellt beror på FM – även utan uniform kommer att gå bra.

Resesätt: egen försorg till och från Vilnius (flyg), inom Litauen genom deras RO-förbunds försorg och arrangemang

Klädsel: Vi kommer att söka uniformstillstånd. Dock har försvarsmakten numera en mera restriktiv policy. Detta kan innebära civil klädsel.

Boende: I Vilnius blir det enkelt hotellboende. Till den del militär förläggning av rimlig standard kommer att kunna erbjudas under resan, kommer sådan att utnyttjas.

Betalning av anmälningsavgift 2 000 kr senast 20 maj till Roger Lindekrantz, SEB konto 5365 – 010 37 37. Glöm inte att ange namn samt ”LITAUEN” samt via mail till r.lindekrantz@hotmail.com

Övriga kostnader längs resan kommer att täckas genom gemensam reskassa som fylls på av alla deltagare under resans gång.

Roger Lindekrantz 070-516 65 25

https://www.tripadvisor.se/Attractions-g274947-Activities-c49-t32-Lithuania.html

http://www.lithuania.travel/se/

http://zaliasvelnias.lt/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen

https://kariuomene.kam.lt/en/home.html

 

litauen21

 

litauen20 litauen19 litauen16 litauen15 litauen17 litauen14 litauen12 litauen13 litauen11 litauen10 litauen5 litauen8 litauen2

litauen4

Kalender