Svenska rymdbolaget kopplat till försvarsintressen

  • Datum: 2023-05-04
  • Plats: Militärsällskapet, Valhallav. 104, 1 tr, kod 1144
  • Tid: 18.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:Anmälan till: anmalan@rosis.org senast: 1 maj
  • Kostnad: ingen

ROSIS medlemmen Björn Ohlson arbetar på SSC Satellite Management Services

Björn berättar om SSC, svenska rymdbolaget och dess verksamhet

Föredraget kommer att handla om verksamheten på rymdbasen Esrange vid Kiruna, med betoning på försvarsintressen och Esranges roll i den arktiska regionen

vg respektera militärsällskapets klädkod: kavaj, ej blåjeans

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS programofficer:

Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.se, 073-731 41 11

www.sscspace.com

Kalender