Totalförsvarskväll i Västerås

  • Datum: 2021-10-14
  • Plats: Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Kyrkbacken, Västerås
  • Tid: 19.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Totalförsvarskväll i Västerås

Elförsörjningen
Elbrist hotar?  Styrel lösningen?

Föredragshållare:

  • Svante Nygren, Svenska Kraftnät
  • Royne Malmström, Energimyndigheten

Totalförsvarskväll med ämnet ”Elförsörjning”

Säkert kan Energimyndigheten och Svenska kraftnät förklara sina roller och möjligheter att leverera el.  Vem som producerar el idag och vem som tillhandahåller känns osäkert när alla producenter hänger ihop runt Östersjön samt att många elföretag lockar med olika elavtal.

Då förbrukning av elenergi kräver produktion av samma elenergi momentant måste denna möjlighet finnas oavsett vem som producerar.  För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen i elsystemet är ett mått på det och ska vara 50 Hz.

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 

V Ä L K O M M E N

SVEROF i Västmanland; Totalförsvarsinformation

Civilförsvarsförbundet, Europaklubben, Frivilliga Radioorganisationen, Försvarsutbildarna Västmanland, Hemvärnsveteranerna Västmanland, Ledningsregementet, Länsstyrelsen, Mälardalens Bilkår, Västerås stad, Västra Aros Lottakår.

Jan Burell, jan.burell@mbox.lidnet.se, tel 070-569 45 68

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN OCH DINA KAMRATERS SÄKERHET!
Pandemin är fortfarande en realitet att ta hänsyn till.
DITT ANSVAR!
Stanna hemma om du inte känner dig frisk.: Håll avstånd!

 

 

 

Kalender