INSTÄLLT!!! Totalförsvarskväll i Västerås

 • Datum: 2020-03-12
 • Plats: Fullmäktigesalen, Västerås stadshus, Stadshusentrén, Fiskartorget
 • Tid: 19.00
 • Sluttid: 21.00
 • Anmälan:ingen
 • Kostnad: ingen

Totalförsvarskväll i Västerås

”Elförsörjningen”
Elbrist hotar?  Styrel lösningen?

Föredragshållare:

 • Erik Dahlquist, prof, MDH
 • Hans Spets, Energimyndigheten
 • Svante Nygren, Svenska Kraftnät
 • Eva Lilja, näringslivsdirektör, Västerås stad
 • Torbjörn Solver, Mälarenergi

Totalförsvarskväll med ämnet ”Elförsörjning”.

Lämpliga föredragande och paneldeltagare i vår närhet och där Energimyndigheten kan klarlägga krav och möjligheter.

Säkert kan Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Mälarenergi förklara sina roller och möjligheter att leverera el.  Vem som producerar el idag och vem som tillhandahåller känns osäkert när alla producenter hänger ihop runt Östersjön samt att många elföretag lockar med olika elavtal.

Då förbrukning av elenergi kräver produktion av samma elenergi momentant måste denna möjlighet finnas oavsett vem som producerar.  För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen i elsystemet är ett mått på det och ska vara 50 Hz.

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 

V Ä L K O M M E N

SVEROF i Västmanland; Totalförsvarsinformation

Civilförsvarsförbundet, Europaklubben, Frivilliga Radioorganisationen, Försvarsutbildarna Västmanland, Hemvärnsveteranerna Västmanland, Ledningsregementet, Länsstyrelsen, Mälardalens Bilkår, Västerås stad, Västra Aros Lottakår.

Jan Burell, jan.burell@mbox.lidnet.se, tel 070-569 45 68

 

 

 

 

Kalender