Totalförsvarskväll i Västerås

  • Datum: 2019-03-14
  • Plats: Fullmäktigesalen, Västerås stadshus, Stadshusentrén, Fiskartorget
  • Tid: 19.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Totalförsvarskväll i Västerås

 

PRELIMINÄRT Program

”Samordning och stöd vid olyckor och kriser”

Enligt MSB:s instruktion ska de enligt
7 §
Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Myndigheten ska se till att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att
1. samordna krishanteringsåtgärderna,
2. samordna information till allmänhet och media,
3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och
4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

MSB


”Region Mitt” 
Region Mitts möjligheter att stödja samhället.
Öv Thomas Karlsson, C Region Mitt

”Värnpliktig igen

Information om en nygammal resurs (sedan 1901).
Sara Högström, rekrythandläggare LedR

I samband med pausen bjuds Du på kaffe.

SVEROF i Västmanland; Totalförsvarsinformation, Civilförsvarsförbundet, Europaklubben, Frivilliga Radioorganisationen, Försvarsutbildarna Västmanland, Hemvärnsveteranerna Västmanland, Ledningsregementet, Länsstyrelsen, Mellersta Mälardalens Bilkår, Västerås stad, Västra Aros Lottakår.

Arrangör Jan Burell, jan.burell@mbox.lidnet.se , tel 070-5694568

Totalförsvarskväll i Västerås våren 2019

V Ä L K O M M E N

 

Kalender