Träningsorientering, Stockby IP

  • Datum: 2019-09-12
  • Plats: Parkeringen vid Stockby IP, motionsgård, Stockbyvägen 3, Lidingö
  • Tid: 16.00-18.00
  • Sluttid: siste man i mål
  • Anmälan:ingen anmälan
  • Kostnad: ingen

tidigare/senare start efter överenskommelse med banläggaren

banläggare, K.Friman, 073-674 25 07

Ombyte utomhus

Kalender