Träningsorientering

  • Datum: 2017-08-22
  • Plats: Kyrkhamn, Kyrkhamnsv., Hässelby
  • Tid: 16.00-18.00
  • Sluttid: siste man i mål
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

tidigare/senare start efter överenskommelse med banläggaren

ombyte utomhus

banläggare: M.Passmore, tel 070-765 81 74

 

http://lovsta.nu/hitta-hit/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkhamn

Kalender