Träningsorientering

  • Datum: 2017-08-31
  • Plats: Lilltorp, Runsavägen, Upplands väsby (skärm vid vägen visar in)
  • Tid: 16.00-18.00
  • Sluttid: siste man i mål
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

tidigare/senare start efter överenskommelse med banläggaren

ombyte utomhus

banläggare: K.Friman, tel 073-674 25 07

Kalender