Orientering, Mor Olas backe, Upplands Väsby

  • Datum: 2023-06-11
  • Plats: P vid Mor Olas backe, Runsavägen, innan Kairobadet, Upplands Väsby
  • Tid: Start 10.00
  • Sluttid: siste man i mål
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Träningsorientering

#  Ingen dusch.

#  Kartorna är förinritade.

 

Ombyte utomhus

Start kl. 10:00

Välkomna !

Frågor:

Banläggare Krister Friman, ROSIS idrottsofficer, 073 – 674 25 07

 

Kalender