Carolina Angelis: Spionage i modern tid

  • Datum: 2020-11-05
  • Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 1 tr, kod 2009
  • Tid: 18.00, B.I.O (bar is open) från 17.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:Anmälan till: anmalan@rosis.org senast: 1 nov, ange föreningstillhörighet
  • Kostnad: ingen, ev mat+dryck betalas enskilt på plats

ROSIS inbjuder till föreläsning med Carolina Angelis


Carolina har under närmare tjugo år verkat inom den svenska militära underrättelsetjänsten (FRA och MUST) samt fem år inom försvarsindustrin och har därmed stor erfarenhet av olika metoder för informationsinhämtning och incidentutredningar.

Numera driver hon företaget Yobany och stöttar svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet.

Carolina kommer att hålla ett föredrag om spionage i modern tid; vilka är aktörerna, vilka metoder använder man (teknisk och personbaserad inhämtning) och vilken roll spelar sociala medier i sammanhanget.

Förra året gav Carolina ut romanen ”Tunn is” som har fått ett fint mottagande. Det är den första i en planerad serie spionromaner om den svenska underrättelseofficeren Jackie Philipsson, som precis som bokens författare har en bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet.

Carolina kommer att ta med ett antal böcker till försäljning och signering.

 

B.I.O (bar is open) från kl 17.00, kom och ta ett glas och en varmkorv/fralla innan föredraget

Baren öppen en stund även efter föredraget för mingel och samkväm.

Frågor, ej anmälan, ställs till ROSIS programofficer:

Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org, 073-731 41 11

https://www.yobany.se/

https://se.linkedin.com/in/carolina-angelis-897852a

https://www.allas.se/samhalle/hemliga-uppdrag-var-carolina-angelis-vardag/140854

 

 

Kalender