Tunga infanteriföreningen: Soldatprov

  • Datum: 2021-06-05
  • Plats: K1, Lidingöv. 28 (start+mål)
  • Tid: samling kl 7.45, start kl 8.00
  • Anmälan:Anmälan enl länk senast 21 maj
  • Kostnad: ingen

Tunga Infanteriföreningen inbjuder till Soldatprov lördag den 5 jun!

 

Lördagen den 5 juni är det dags för Soldatprovet som Tunga Infanteriföreningen arrangerar, i samarbete med Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland.

Grunden för provet är att pröva uthållighet avseende fysisk prestationsförmåga samt personlig färdighet beträffande soldatkunskaper.

Samling: Lördag 2021-06-05 kl 07:45 vid Kavallerikasern (”gamla” K1), Lidingövägen 28,
alternativt Storängsbotten, beroende på Corona-läget i juni.

 

Ungdomar anmäler sig via sin ungdomsledare!
Ungdomar går sedan med ungdomsinstruktör (motsv).

Marschkänga90    Soldatprovsmärke 2019 med 35-årskrans     Soldatprovsmärke 2016    Soldatprovsmärke-25Årskrans

Övningsterräng: Cirka 30 km runt Kavallerikasern, K1.
Utrustning: Fältuniform, eller liknande klädsel för civila gångare. Dock inga ”civila” camouflagekläder.
Medtag även fotvårdsmateriel, vattenflaska, kompletteringsförtäring och ett glatt humör.
Packning: Män 18-47 år: Ryggsäck med minst 12 kg. Övriga bär minst 8 kg.
Övrigt: Det kommer att bjudas på enklare förtäring och givetvis vätska.
Kompletterande information: Kommer att sändas till deltagarna senast 29 maj före starten.

 

Soldatprovet genomförs förstås med vid tillfället rådande förbehåll i förhållande till Folkhälsomyndighetens riktlinjer!

 

”Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig”

Anmälan via:

Event (forsvarsutbildarna.se)

 

Kalender