Reservofficerssällskapet i Svealand

Styrelse

  • På grund av risken för bland annat bedrägeriförsök och hot har ROSIS beslutat att vara restriktiv med att publicera kontaktuppgifter till såväl medlemmar som förtroendevalda. Av den anledningen visar vi numera, såväl i tidningen som på hemsidan, endast en e-postadress där respektive person kan nås.