Reservofficerssällskapet i Svealand

På ROSIS-fronten

ROSIS medlemstidning, På ROSIS-fronten kommer ut fyra gånger per år. Vart annat år distribueras dessutom medlemsmatrikeln till medlemmarna.